EEN KLANT VOOR JE WINNEN, BEGINT MET EEN GOED GEVOEL

Stip scholen hilversum, 11 scholen, 11 identiteiten

STIP Hilversum is een stichting bestaande uit 11 openbare basisscholen verspreid over 16 locaties in Hilversum en Huizen. De scholen zijn voor iedereen toegankelijk, staan midden in de samenleving en doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Openheid en respect zijn kenmerkend voor de medewerkers van de Stip scholen.

Stip scholen bieden 11 verschillende soorten onderwijs (bijv. Internationaal, Dalton). In de gemeente Hilversum e.o. is het bij ouders onduidelijk dat Stip scholen voor ieder kind passend onderwijs aanbieden. Daarnaast wordt er niet op een professionele manier omgegaan met communicatie, zowel intern als extern. De websites per school zijn niet up-to-date en er ontbreken richtlijnen voor juist gebruik van sociale media.

Structuur, profilering en communicatie

Pijnpunten zijn de communicatie (intern en extern), structuur en richting. 
Identiteit van de scholen zijn niet helder in beeld. Juiste doelgroepen zijn niet geformuleerd.

Met als doel:
- Duidelijk profiel waar elke school voor staat en wat deze kan betekenen voor kinderen.
- Naamsbekendheid vergroten in de regio onder de overkoepelende vlag van Stip.
- Kwaliteit verhogen.
- Structuur in de organisatie verbeteren. Interne communicatie verbeteren.
- Communicatie extern een nieuwe look & feel, een betere uitstraling genereren.
- Meer leerlingen per school werven.

NPD heeft een strategisch communicatieplan gerealiseerd na diverse interviews met hoofd kwaliteit beheersing en de directie van Stip.
Het strategisch communicatieplan bestaat uit 8 bouwstenen die gedurende een langere periode gefaseerd worden opgepakt door projectteams:
1. Visie
2. Interne situatie
3. Externe situatie
4. Ambitie
5. Verantwoording
6. Betrokkenen
7. Middelen
8. Aanpak

Campagne Open dag
De open dag op alle scholen was een startpunt om de eerste externe communicatie eens flink aan te pakken. Voor elke school hebben we hun profiel vastgesteld, waarbij de toegevoegde waarde (USP) van die school in het voetlicht komt te staan in de vorm van krachtige woorden. Elke school heeft een leerling voorgedragen die ‘model’ staat voor zijn school. Die leerling is het hele jaar het gezicht, de ambassadeur van die school. Die leerling, samen met een krachtige titel in een vrolijke kleurstelling, een aangepaste setting, was het uitgangspunt voor de fotografie van 11 posters. Twee weken lang hingen de 11 verschillende posters verspreid door de gemeente Hilversum in abri’s langs de weg.

Bijv. de Dr Lelyschool is een school voor bollebozen, hoog IQ. Ingmar is als ingenieur in beeld gebracht met als tekst: Ingmar wordt ingenieur Lely.

De Sterrenschool, deze school richt zich op theater en spel. Isa haar moeder heeft haar prachtige jurk zelf gemaakt. Isa wordt een Hollywood ster.

Social media
Aansluiten hebben wij per school een social media plan uitgewerkt, als leidraad zodat elke school zijn per dag zijn open dag ruim van te voren eenduidig en gepland heeft kunnen promoten op Facebook en Twitter.
We hebben alle posters ingezet d.m.v. Facebook Advertising om de juiste doelgroepen, ouders te bereiken.

Resultaat:
- Vergroting naambekendheid.
- Identiteit per school duidelijk in beeld.
- Meer structuur in communicatie zowel, intern als extern. 


Terug naar het overzicht


Monica van Harn, Manager Marketing en Communicatie Fonds Gehandicaptensport

NPD communications heeft voor het zesde jaar op een rij het online jaarverslag verzorgd. Een lange termijn relatie waarin jaarlijks stappen gezet worden naar de zo belangrijke transparantie binnen de terugkoppeling over het jaar naar de stakeholders van Fonds Gehandicaptensport. Een omvangrijke boodschap weet NPD communications op een overzichtelijke en verleidelijke manier vorm te geven.

Monica van Harn, Manager Marketing en Communicatie Fonds Gehandicaptensport