EEN KLANT VOOR JE WINNEN, BEGINT MET EEN GOED GEVOEL

Wat onderscheidt ons nou eigenlijk van anderen?

Datum : 18-05-2017

Zoals het voor jou van belang is om te weten wat je uniek maakt en waar je toegvoegde waarde voor klanten ligt, zo is dat voor ons niet anders. Laten we dus onszelf kort onder deze ‘identiteitsloep’ leggen. Als succesvol ondernemers van een reclamebureau ontdekten wij groeiende communicatieproblematiek bij grote en kleine organisaties. Vaak waren die niet zichtbaar in de markt, hadden te weinig juiste klanten en te weinig omzet. Dit was de periode van de economische recessie rond 2008, toen de wereld veranderde. Bedrijven gingen failliet, banen gingen verloren en er werd flink bezuinigd op marketingactiviteiten. ‘Vroeger’ bepaalde de consument de vraag naar producten en diensten vanuit een behoefte eraan. Maar tegenwoordig hebben we geen vraag vanuit behoefte, omdat we alles al hebben; we leven in een tijd van overvloed. De vraag die organisaties zich moeten stellen is niet: ‘Wat wil mijn klant?’, maar ‘Wat wil ik betekenen voor mijn klant?’. Wij zagen ook dat organisaties hun blik moeten verleggen; in plaats van op een afzetmarkt te focussen, vergt moderne comunicatie dat organisaties naar binnen kijken.

Die nieuwe manier van kijken en denken is niet eenvoudig. Organisaties missen richting en structuur en lopen vast. Wij kunnen helpen. De afgelopen jaren hebben wij vele organisaties begeleid om zich als sterk merk te laten zien, zich te profileren. Wij merken dat onze werkwijze organisaties aanspreekt en dat wij als prettige personen worden ervaren. We beschikken over een groot luisterend vermogen en een oprechte belangstelling voor onze klanten. We kunnen ons inleven in de wereld van de klant, diens visie en vraagstukken. We herkennen binnen een organisatie direct waar de pijnpunten zitten. We denken probleemoplossend en graag ook vooruit, zodat onze concepten toekomstbestendig zijn. We delen onze ervaring en kennis met plezier, omdat we overtuigd zijn van het belang ervan voor andere organisaties. We zijn realistisch, to the point en bovenal onszelf.
Terug naar het overzicht


Marcel Appels, hoofd dienstverlening, lid directieteam gemeente Heemstede

Naast restyling van het logo heeft NPD Communications voor de gemeente Heemstede een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Met als doel de communicatie van de gemeente een sterkte visuele samenhang en herkenbaarheid te geven. Er is een krachtige ‘visuele identiteit’ ontwikkeld op basis waarvan vrijwel alle communicatiemiddelen zijn aangepast. Niet minder belangrijk: ook de samenwerking met NPD Communications was professioneel en prettig. Kortom, NPD Communications is een uitstekend bureau met leuke, creatieve mensen.

Marcel Appels, hoofd dienstverlening, lid directieteam gemeente Heemstede