EEN KLANT VOOR JE WINNEN, BEGINT MET EEN GOED GEVOEL

Wat onderscheidt ons nou eigenlijk van anderen?

Datum : 18-05-2017

Zoals het voor jou van belang is om te weten wat je uniek maakt en waar je toegvoegde waarde voor klanten ligt, zo is dat voor ons niet anders. Laten we dus onszelf kort onder deze ‘identiteitsloep’ leggen. Als succesvol ondernemers van een reclamebureau ontdekten wij groeiende communicatieproblematiek bij grote en kleine organisaties. Vaak waren die niet zichtbaar in de markt, hadden te weinig juiste klanten en te weinig omzet. Dit was de periode van de economische recessie rond 2008, toen de wereld veranderde. Bedrijven gingen failliet, banen gingen verloren en er werd flink bezuinigd op marketingactiviteiten. ‘Vroeger’ bepaalde de consument de vraag naar producten en diensten vanuit een behoefte eraan. Maar tegenwoordig hebben we geen vraag vanuit behoefte, omdat we alles al hebben; we leven in een tijd van overvloed. De vraag die organisaties zich moeten stellen is niet: ‘Wat wil mijn klant?’, maar ‘Wat wil ik betekenen voor mijn klant?’. Wij zagen ook dat organisaties hun blik moeten verleggen; in plaats van op een afzetmarkt te focussen, vergt moderne comunicatie dat organisaties naar binnen kijken.

Die nieuwe manier van kijken en denken is niet eenvoudig. Organisaties missen richting en structuur en lopen vast. Wij kunnen helpen. De afgelopen jaren hebben wij vele organisaties begeleid om zich als sterk merk te laten zien, zich te profileren. Wij merken dat onze werkwijze organisaties aanspreekt en dat wij als prettige personen worden ervaren. We beschikken over een groot luisterend vermogen en een oprechte belangstelling voor onze klanten. We kunnen ons inleven in de wereld van de klant, diens visie en vraagstukken. We herkennen binnen een organisatie direct waar de pijnpunten zitten. We denken probleemoplossend en graag ook vooruit, zodat onze concepten toekomstbestendig zijn. We delen onze ervaring en kennis met plezier, omdat we overtuigd zijn van het belang ervan voor andere organisaties. We zijn realistisch, to the point en bovenal onszelf.
Terug naar het overzicht


Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur

Het boek over de vinkenbanen van Bloemendaal is zeker niet het eerste boek dat ik geschreven heb. NPD Communications is dan ook een van de vele vormgevers waarmee ik heb samengewerkt. Het is wel de eerste en enige met wie die samenwerking optimaal is geweest! Er kan zoveel mis gaan: 75% van de illustraties in de eerste helft van het boek, afbeeldingen te ver verwijderd van de betreffende tekst, figuren met te kleine, nagenoeg onleesbare letters erin. In dit boek is alles perfect gerealiseerd, in mooie kleuren, het goede formaat.

Tel daar bij op: alle gemaakte afspraken zijn nagekomen en wel op de gestelde tijd! Als dat niet gebeurt, sneuvelen er stukken tekst inclusief hun illustraties. Dan is het boek niet 100% wat je er als schrijver mee bedoelde. In dit geval dus wel!

Wat ook te prijzen valt, is het begrip voor de materie. Over vinkenbanen is zo weinig gepubliceerd dat bijna niemand weet wat dat zijn. Nicole Post en Maarten Jansen hebben zich de stof zo eigen gemaakt dat zij ook de productondersteuning konden verzorgen: de instructies aan de drukker en de boekhandels, de marketing in het algemeen. NPD Communications bieden dus veel meer dan allleen maar vormgeving. Jammer dat ik (nog) geen plannen heb voor een nieuw boek samen met hen!

Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur