EEN KLANT VOOR JE WINNEN, BEGINT MET EEN GOED GEVOEL

BRAND YOUR BUSINESS

IN VIJF STAPPEN JE BEDRIJF ONDERSCHEIDEND POSITIONEREN MET ALS DOEL BETERE KLANTEN EN MEER WINST

Als ondernemer ben je op zoek naar zichtbaarheid in de markt, wat resulteert in meer omzet. Je streeft naar eenheid en helderheid in de organisatie-identiteit en het imago dat je wilt uitstralen. Je wilt een succesvol bedrijf aansturen met klanten die zich verbonden voelen met je product of dienst. De buitenwereld moet een duidelijk en goed gevoel hebben bij waar je voor staat en waar je voor gaat met je organisatie.

Directie en management zijn over het algemeen druk bezig met leidinggeven en bedrijfsvoering. Het is vaak lastig om knelpunten te herkennen binnen de organisatie. Als een helicopterview ontbreekt, wordt het bijna ondoenlijk om in kaart te brengen welke strategische keuzes je wilt maken, wat je daarvoor nodig hebt en hoe je prioriteiten liggen.

De keuzes die je maakt bepalen in grote mate hoe er gecommuniceerd wordt, zowel intern als extern. Maak je de juiste, dan ontstaat er richting in de organisatie en betrokkenheid met je medewerkers. Met als doel dat je betere klanten en meer omzet realiseert.

Een sterk merk en een organisatie waarmee klanten zich verbonden voelen, bouw je met behulp van een duidelijke bedrijfsidentiteit, de juiste strategische keuzes en een concrete richting voor de toekomst. En een sterk merk geeft je concurrentievoorsprong. Wij helpen je graag op weg!

 

BRAND YOUR BUSINESS: STRUCTUUR, RICHTING EN KEUZES HELDER IN BEELD

Om je identiteit helder te krijgen, moeten er keuzes gemaakt worden. Voor veel organisaties is dat om verschillende redenen lastig. Vaak richten zij zich op teveel activiteiten, uit angst om een deel van de potentiële doelgroep te missen. Met als gevolg vaagheid, weinig samenhang in de organisatie en al helemaal niet in de doelgroep. Misschien herkenbaar…?

Ben je op zoek naar:

  • Betere klanten en meer winst?
  • Een heldere richting en structuur voor je voor je interne- en externe communicatievraagstukken?
  • Een duidelijke organisatie identiteit en de juiste uitstraling?

Dan is Brand Your Business absoluut iets voor jou!

 

WE GAAN GEZAMENLIJK ‘ON THE ROAD’

We gaan gezamenlijk ‘on the ROAD’. Dat staat voor: Richtinggevend, Onderscheidend, Adviserend, Doeltreffend. Samen met jou ontwikkelen we je eigen unieke 'ROADmap'. In 10 sessies, verdeeld over 5 hoofdthema’s, helpen we jou op de de juiste weg naar een heldere bedrijfsidentiteit, de juiste strategische keuzes én de vertaalslag naar je interne- en externe communicatie.

 

DE VIJF STAPPEN OM SUCCESVOL JE ORGANISATIE ALS brand NEER TE ZETTEN:

STAP 1  In een eerste gezamenlijk gesprek komen de pijnpunten van de organisatie voor ons al direct boven tafel. Wij ontwikkelen daarna een op maat gemaakt concept met een effectief stappenplan van oplossingen. Daarmee zetten we de eerste meters van jouw ROADmap uit.

STAP 2  Samen brengen we je organisatie-dna in kaart. Dat vormt de basis van je bedrijfsidentiteit. Als je dna helder is, kun je je organisatiekenmerken ook concreet formuleren. Je weet dan exact wie je doelgroep is, wat hun vraag is, en waar de betere klanten zich bevinden.

STAP 3  Wij helpen je met de juiste positionering, waarmee klanten zich aangetrokken voelen tot jouw aanbod. We maken je ‘ROADmap’ verder compleet. De juiste strategische keuzes gaan jou helpen om je merk zo in de markt te zetten, zodat jij je doel bereikt.

STAP 4  Samen nemen we je interne communicatie, je website en je huisstijl onder de loep. We vertalen de externe communicatie naar een effectieve strategie voor marketing, communicatie en social media. Je maakt je ‘Roadmap’ compleet, zodat je organisatie een betere positie in de markt kan innemen.

STAP 5  We leren je om focus te houden, zodat jij je volledig kunt richten op jouw expertise. Ieder z’n vak. Met Brand Your Business heb je jouw unieke kompas, waarmee jij met de hele organisatie aan de slag kunt, nu en in de toekomst.

We verzorgen ook thematische workshops gericht op bijv. omgaan met social media of online marketing.Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur

Het boek over de vinkenbanen van Bloemendaal is zeker niet het eerste boek dat ik geschreven heb. NPD Communications is dan ook een van de vele vormgevers waarmee ik heb samengewerkt. Het is wel de eerste en enige met wie die samenwerking optimaal is geweest! Er kan zoveel mis gaan: 75% van de illustraties in de eerste helft van het boek, afbeeldingen te ver verwijderd van de betreffende tekst, figuren met te kleine, nagenoeg onleesbare letters erin. In dit boek is alles perfect gerealiseerd, in mooie kleuren, het goede formaat.

Tel daar bij op: alle gemaakte afspraken zijn nagekomen en wel op de gestelde tijd! Als dat niet gebeurt, sneuvelen er stukken tekst inclusief hun illustraties. Dan is het boek niet 100% wat je er als schrijver mee bedoelde. In dit geval dus wel!

Wat ook te prijzen valt, is het begrip voor de materie. Over vinkenbanen is zo weinig gepubliceerd dat bijna niemand weet wat dat zijn. Nicole Post en Maarten Jansen hebben zich de stof zo eigen gemaakt dat zij ook de productondersteuning konden verzorgen: de instructies aan de drukker en de boekhandels, de marketing in het algemeen. NPD Communications bieden dus veel meer dan allleen maar vormgeving. Jammer dat ik (nog) geen plannen heb voor een nieuw boek samen met hen!

Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur